Skip to content
Home » Tìm hiểu khái niệm hành vi tiêu dùng là gì trong marketing

Tìm hiểu khái niệm hành vi tiêu dùng là gì trong marketing

Hành vi tiêu dùng thuộc nhu cầu của khách hàng đối với những sản phẩm tiêu dùng. Nó giống như việc bạn quyết định mình sẽ mua gì, mua như thế nào và số lượng là bao nhiêu. Điều này giúp phân tích được doanh thu của doanh nghiệp sẽ như thế nào? Vậy hành vi tiêu dùng là gì trong marketing và có những thông tin gì liên quan đến nó cần tìm hiểu?

Định nghĩa, khái niệm của hành vi tiêu dùng là gì?

Hành vi của người tiêu dùng là nghiên cứu về người tiêu dùng và các quá trình họ sử dụng để lựa chọn, sử dụng hay tiêu thụ và loại bỏ các sản phẩm. Hay các dịch vụ, bao gồm các phản ứng đơn giản về cảm xúc, tinh thần và cả các hành vi của người tiêu dùng.

Hành vi này sẽ có sự kết hợp các ý tưởng từ một số ngành khoa học bao gồm tâm lý học, sinh học, hóa học và kinh tế học. Nói cách khác, hành vi của người tiêu dùng là nghiên cứu xem người tiêu dùng sẽ đưa ra quyết định mua như thế nào. Đồng thời cũng sẽ phải tìm hiểu những yếu tố nào hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến những quyết định này.

Theo các nhà tiếp thị, bằng cách hiểu được lý do thuyết phục mà người tiêu dùng mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể so với sản phẩm hoặc dịch vụ khác, sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định sản phẩm nào đang có nhu cầu và sản phẩm nào đã lỗi thời để có thể thiết kế các chiến lược tiếp thị cho phù hợp.

See also  Quản trị rủi ro là gì và những điều cần biết về quản trị rủi ro

            Phân tích hành vi của những khách hàng

Làm thế nào để nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng và có một số phương pháp được sử dụng để nghiên cứu hành vi của họ. Các phương pháp này bao gồm:

  • Khảo sát: Khảo sát có thể được thực hiện trên điện thoại, internet hoặc trực tiếp. Khảo sát nên tránh câu hỏi mở và nên bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm để các câu trả lời được đưa ra một cách dễ dàng.

  • Các nhóm tập trung: Điều này liên quan đến việc tổ chức một nhóm gồm nhiều loại khách hàng khác nhau. Mục đích là để thảo luận về một loại sản phẩm và để hiểu lý do tại sao khách hàng sẽ mua một số thương hiệu nhất định. Điều này nên bao gồm các câu hỏi mở và cho phép người tham gia thử một thương hiệu mới và viết ra quan điểm của họ về nó.

  • Điểm bán hàng: Điều này đòi hỏi phải có số liệu thống kê từ các cửa hàng hoặc trụ sở công ty. Các công ty nên tập trung vào một loại sản phẩm cụ thể. Và xác định xem sản phẩm đó có được mua nhiều hơn thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định so với các khoảng thời gian khác hay không. Điều này mở đường cho việc nghiên cứu lý do tại sao một thương hiệu cụ thể được chọn thay vì một thương hiệu khác.

See also  Một vài ví dụ về phong cách lãnh đạo nổi bật hiện nay

            Dành thời gian để nghiên cứu hành vi

Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của con người

Hiểu được hành vi của người tiêu dùng tác động như thế nào đến hoạt động tiếp thị khiến điều quan trọng. Là phải hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng và bao gồm:

  • Yếu tố văn hóa: Hành vi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa như tầng lớp xã hội, cư xử của người mua,…. Sự thay đổi văn hóa luôn quan trọng đối với các nhà tiếp thị. Cho dù tiếp thị sản phẩm mới hay sản phẩm hiện có với các tính năng và thuộc tính mới.

  • Yếu tố xã hội: Các yếu tố xã hội ảnh hưởng rất lớn đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Họ phải tương tác xã hội hay với bất kỳ nhóm nào.

  • Yếu tố cá nhân: Các yếu tố cá nhân tác động đến quyết định mua và bao gồm tuổi tác, tình hình kinh tế và nghề nghiệp.

  •  Yếu tố tâm lý: Tác động đến quyết định mua bao gồm nhận thức, động cơ và niềm tin và thái độ. Mọi người tiêu dùng sẽ phản hồi thông điệp tiếp thị dựa trên thái độ và nhận thức của họ.

See also  Khám phá chiến lược giá của Vinamilk

         Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

Mô hình hành vi tiêu dùng

Thông qua quan sát và nghiên cứu, đã có một số mô hình giải thích rõ hơn hành vi mua của người tiêu dùng,. Nó bao gồm hộp đen, các biến số cá nhân cũng như các mô hình phức tạp.

  • Mô hình hộp đen: Dựa trên phản ứng kích thích bên ngoài, có nghĩa là một điểm khiến tâm trí người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng. Sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau như lấy mẫu, thông điệp tiếp thị, khuyến mại, tính sẵn có của sản phẩm và giá cả.

  • Các biến số cá nhân: Khi một người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi mô hình biến số cá nhân, các quyết định được dựa trên các yếu tố bên trong. Các yếu tố bên trong có thể bao gồm hệ thống niềm tin, mục tiêu, mục tiêu, truyền thống, ý kiến ​​cá nhân. Hoặc bất kỳ động lực nội bộ tương tự nào khác.

  • Mô hình phức tạp: Mô hình phức hợp bao gồm cả các biến bên ngoài và bên trong.

             Mô hình trong quá trình nghiên cứu

Tìm hiểu về hành vi tiêu dùng là gì trong marketing là vô cùng quan trọng để phát triển doanh nghiệp. Vì nó có ảnh hưởng đến chất lượng khách hàng để tăng doanh thu lợi nhuận cho mọi công ty, doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *