Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 정보 Drx – Total View, Income, Subscriber 분석

정보 Drx – Total View, Income, Subscriber 분석

DRX에 대한 정보를 보고 있습니다, DRX là đội nào, DRX thành viên, DRX LoL, DRX LCK, DRX wiki, Kingzone DragonX, DRX team, Kingen DRX.

DRX에 대한 정보 보기

정보

 • 채널 이름: DRX
 • 채널 링크: 여기에서 DRX 채널에 액세스하세요.
 • 채널 평균 일일 수입: 14187.0
 • 평균 월 소득: 425622.0
 • 채널 평균 연간 수입: 5107464.0
 • 이 주제의 평균 CPM(광고 노출 1,000회당 수익): 1985.16
 • 채널의 총 동영상 수 DRX: 2.3K
 • 채널의 총 조회수: 55542777
 • 일일 평균 조회수: 7146.0
 • 평균 월간 조회수: 214380.0
 • 연평균 조회수: 2572560.0
 • 채널의 기원 KR
 • 채널 아이디: UC5WN-znPsJK0BbA8aHxZHWQ
 • 채널 이름으로 ID: @DRXGlobal
 • 범주: games
 • 구독자 수: 138,000 –
 • 시작 시간: Oct 17th, 2018

채널 정보

Enjoy Challenge!

DRX 관련 동영상 보기

DRX vs KT Highlights ALL GAMES | Match 90 | LCK Spring Split 2023

[19.03.2023] DRX vs KT | Ván 1 | Bình Luận Tiếng Việt | LCK Mùa Xuân 2023

천 리 길도 바론부터

DRX 관련 이미지

주제 DRX 와 관련된 31 개의 이미지가 있습니다.

여기에서 DRX와 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

채널 연락처 정보

일부 관련 채널

업데이트 중

DRX에 총 469개의 댓글이 있습니다

 • 595 개의 댓글이 훌륭합니다
 • 569 훌륭한 댓글
 • 일반 댓글 170개
 • 나쁜 댓글 149개
 • 15 매우 나쁜 댓글

DRX 주제 게시물 읽기를 마쳤습니다.이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

더 많은 관련 기사 보기: 새로 업데이트된 DRX에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

기사의 출처: nhakhoasunsmile.com

여기에서 동일한 주제에 대한 더 많은 기사 보기: https://bentrekhoinghiep.com/youtube/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *