Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 정보 대구대학교 Daegu University – Total View, Income, Subscriber 분석

정보 대구대학교 Daegu University – Total View, Income, Subscriber 분석

대구대학교 Daegu University에 대한 정보를 보고 있습니다, 대구대학교 lms, 대구대학교 종합정보시스템, 대구대학교 기숙사, 대구대학교 스마트 lms, 대구대학교 학사일정, 대구대, 대구대학교 포털시스템, 대구대 타이거즈.

대구대학교 Daegu University에 대한 정보 보기

정보

 • 채널 이름: 대구대학교 Daegu University
 • 채널 링크: 여기에서 대구대학교 Daegu University 채널에 액세스하세요.
 • 채널 평균 일일 수입: 1384.0
 • 평균 월 소득: 41537.0
 • 채널 평균 연간 수입: 498444.0
 • 이 주제의 평균 CPM(광고 노출 1,000회당 수익): 1985.16
 • 채널의 총 동영상 수 대구대학교 Daegu University: 525
 • 채널의 총 조회수: 2104510
 • 일일 평균 조회수: 697.0
 • 평균 월간 조회수: 20910.0
 • 연평균 조회수: 250920.0
 • 채널의 기원 KR
 • 채널 아이디: UC_UQd2BhSaENgJRz5bn27wA
 • 채널 이름으로 ID: @DaeguUniversity
 • 범주: entertainment
 • 구독자 수: 3,500 –
 • 시작 시간: Nov 1st, 2011

채널 정보

사랑·빛·자유의 전당 – 대구대학교 공식 채널입니다.
[대구대 영상 제보] [email protected] / 학과, 동아리 행사, 개인 UCC 등 대구대 관련 동영상 업로드 문의는 이메일로

http://www.daegu.ac.kr / ☎ 053-850-5000 / Daegu University Official Youtube Channel / E-mail Support(English) : [email protected]

대구대학교 Daegu University 관련 동영상 보기

[대구대학교] ROTC 학군사관 홍보 영상

학교법인 영광학원 이사장 환영사

대구대학교 총동창회장 신입생 환영사

대구대학교 Daegu University 관련 이미지

주제 대구대학교 Daegu University 와 관련된 45 개의 이미지가 있습니다.

Đại Học Daegu - 대구대학교 - Tư Vấn Du Học Hàn Quốc Asung
Đại Học Daegu – 대구대학교 – Tư Vấn Du Học Hàn Quốc Asung
Trường Đại Học Daegu Hàn Quốc (대구대학교) - Zila Education
Trường Đại Học Daegu Hàn Quốc (대구대학교) – Zila Education
Trường Đại Học Daegu Hàn Quốc: Daegu University - 대구대학교
Trường Đại Học Daegu Hàn Quốc: Daegu University – 대구대학교
Thông Tin Trường Đại Học Daegu University - 대구대학교 Hàn Quốc - Blog Hàn Quốc - Blog Du Học Sinh Việt Tại Hàn Quốc
Thông Tin Trường Đại Học Daegu University – 대구대학교 Hàn Quốc – Blog Hàn Quốc – Blog Du Học Sinh Việt Tại Hàn Quốc
대구대학교 Daegu University - Youtube
대구대학교 Daegu University – Youtube
대구대학교 Daegu University - Youtube
대구대학교 Daegu University – Youtube

여기에서 대구대학교 Daegu University와 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

채널 연락처 정보

  일부 관련 채널

  업데이트 중

  대구대학교 Daegu University에 총 156개의 댓글이 있습니다

  • 326 개의 댓글이 훌륭합니다
  • 481 훌륭한 댓글
  • 일반 댓글 460개
  • 나쁜 댓글 48개
  • 35 매우 나쁜 댓글

  대구대학교 Daegu University 주제 게시물 읽기를 마쳤습니다.이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

  더 많은 관련 기사 보기: 새로 업데이트된 대구대학교 Daegu University에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

  기사의 출처: nhakhoasunsmile.com

  여기에서 동일한 주제에 대한 더 많은 기사 보기: 새로 업데이트된 기사 734+개

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *