Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 신규 업데이트 Bt21 – Total View, Income, Subscriber 분석

신규 업데이트 Bt21 – Total View, Income, Subscriber 분석

BT21에 대한 정보를 보고 있습니다, Bt21 j hope, BT21 V, CHIMMY BT21, Bt21 la gì, BT21 Tata, BT21 name, BT21 Mang, BT21 Jin.

BT21에 대한 정보 보기

정보

 • 채널 이름: BT21
 • 채널 링크: 여기에서 BT21 채널에 액세스하세요.
 • 채널 평균 일일 수입: 299302.0
 • 평균 월 소득: 8979062.0
 • 채널 평균 연간 수입: 107748744.0
 • 이 주제의 평균 CPM(광고 노출 1,000회당 수익): 1985.16
 • 채널의 총 동영상 수 BT21: 338
 • 채널의 총 조회수: 469442986
 • 일일 평균 조회수: 150769.0
 • 평균 월간 조회수: 4523070.0
 • 연평균 조회수: 54276840.0
 • 채널의 기원 KR
 • 채널 아이디: UCINr5W7cwW06ADtsszAToAw
 • 채널 이름으로 ID: @BT21_official
 • 범주: film
 • 구독자 수: 5,240,000 –
 • 시작 시간: Jun 22nd, 2017

채널 정보

Hailing from Planet BT, Prince TATA dreams to spread love across the galaxy. Deciding that destiny is at hand, TATA summons guardian robot VAN to prepare for an interstellar journey to Earth.

Shortly after arrival, the Prince concludes that the most effective means to win over the hearts of earthlings is to become a super, no… something much more ambitious. A UNIVERSTAR.

Realizing that a collective effort is crucial, TATA & VAN scout for like-minded hopefuls to share in the dream. Soon they discover 6- KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY and COOKY- to become what will be known as the most influential pop-culture sensation the galaxy has ever witnessed.

BT21.

Twitter : https://twitter.com/BT21_
Facebook : https://www.facebook.com/BT21.Official/
Instagram : https://www.instagram.com/BT21_official/
LINE : mobile???? add @bt21_kr @bt21_usa @bt21_hk @bt21_tw

BT21 관련 동영상 보기

BT21 INSIDE MANG | EP. 03

BT21 INSIDE MANG | EP. 02

BT21 INSIDE MANG | EP. 01

BT21 관련 이미지

주제 BT21 와 관련된 32 개의 이미지가 있습니다.

Bts Bt21 Official Griptok / Tata Chimmy Rj Koya Cooky Mang Shooky Van | Shopee Việt Nam
Bts Bt21 Official Griptok / Tata Chimmy Rj Koya Cooky Mang Shooky Van | Shopee Việt Nam
Quạt Cổ Vũ Cho Fan Bts Bt21 Tiện Dụng | Shopee Việt Nam
Quạt Cổ Vũ Cho Fan Bts Bt21 Tiện Dụng | Shopee Việt Nam
Bt21 (@Bt21_) / Twitter
Bt21 (@Bt21_) / Twitter
1 Chiếc Đồ Chơi Nhồi Bông Bts Bt21 Tata Shooky Rj 18-24Cm Kpop, Búp Bê Gối Nấu Ăn Đồ Chơi Nhồi Bông Chimmy Van Mang Koya | Lazada.Vn
1 Chiếc Đồ Chơi Nhồi Bông Bts Bt21 Tata Shooky Rj 18-24Cm Kpop, Búp Bê Gối Nấu Ăn Đồ Chơi Nhồi Bông Chimmy Van Mang Koya | Lazada.Vn
Bt21 Là Gì? Những Biểu Tượng Nhân Vật Đáng Yêu Của Bts - Trường Thpt Trần Hưng Đạo
Bt21 Là Gì? Những Biểu Tượng Nhân Vật Đáng Yêu Của Bts – Trường Thpt Trần Hưng Đạo
Bt21 - Line Friends
Bt21 – Line Friends

여기에서 BT21와 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

채널 연락처 정보

일부 관련 채널

업데이트 중

BT21에 총 298개의 댓글이 있습니다

 • 664 개의 댓글이 훌륭합니다
 • 677 훌륭한 댓글
 • 일반 댓글 287개
 • 나쁜 댓글 108개
 • 37 매우 나쁜 댓글

BT21 주제 게시물 읽기를 마쳤습니다.이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

더 많은 관련 기사 보기: 새로 업데이트된 BT21에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

기사의 출처: nhakhoasunsmile.com

여기에서 동일한 주제에 대한 더 많은 기사 보기: nhakhoasunsmile.com/youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *