Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 신규 업데이트 Bill Gates – Total View, Income, Subscriber 분석

신규 업데이트 Bill Gates – Total View, Income, Subscriber 분석

Bill Gates에 대한 정보를 보고 있습니다, Gia đình Bill Gates, Bill Gates bao nhiều tuổi, Tóm tắt cuộc đời Bill Gates, Bill Gates từ thiện, Bill Gates là ai, Quá trình thành công của Bill Gates, Bill Gates bỏ học, Tỷ phú Bill Gates đứng thứ máy thế giới.

Bill Gates에 대한 정보 보기

정보

 • 채널 이름: Bill Gates
 • 채널 링크: 여기에서 Bill Gates 채널에 액세스하세요.
 • 채널 평균 일일 수입: 585675.0
 • 평균 월 소득: 17570263.0
 • 채널 평균 연간 수입: 210843156.0
 • 이 주제의 평균 CPM(광고 노출 1,000회당 수익): 1812.54
 • 채널의 총 동영상 수 Bill Gates: 612
 • 채널의 총 조회수: 421612333
 • 일일 평균 조회수: 323123.0
 • 평균 월간 조회수: 9693690.0
 • 연평균 조회수: 116324280.0
 • 채널의 기원 US
 • 채널 아이디: UCnEiGCE13SUI7ZvojTAVBKw
 • 채널 이름으로 ID: @billgates
 • 범주: tech
 • 구독자 수: 2,960,000 –
 • 시작 시간: Jul 23rd, 2012

채널 정보

Hi, I’m Bill Gates. Tune in here to watch videos about my work.

On this channel, I post videos about the issues I’m focused on: saving lives, improving education, and delivering cleaner, cheaper sources of energy.

I’m lucky that my work allows me to talk with a wide range of brilliant and insightful people working on some of the world’s toughest problems. In these videos, you’ll get to meet some of them.

I hope you’ll enjoy watching, and that you’ll stop by often to check out the latest additions. Feel free to share them with others and stay in touch:

Twitter https://twitter.com/BillGates

Facebook https://www.facebook.com/BillGates

My blog http://www.gatesnotes.com/

Bill Gates 관련 동영상 보기

My inspiring week in India!

India by the numbers

Why I love visiting India!

Bill Gates 관련 이미지

주제 Bill Gates 와 관련된 7 개의 이미지가 있습니다.

Bill Gates (@Billgates) / Twitter
Bill Gates (@Billgates) / Twitter
Bill Gates | Biography, Microsoft, & Facts | Britannica
Bill Gates | Biography, Microsoft, & Facts | Britannica
Bill Gates - Simple English Wikipedia, The Free Encyclopedia
Bill Gates – Simple English Wikipedia, The Free Encyclopedia
Bill Gates
Bill Gates
Bill Gates Had Reputation For Questionable Behavior Before Divorce - The New York Times
Bill Gates Had Reputation For Questionable Behavior Before Divorce – The New York Times
Bill Gates Là Ai? Ông Đã Làm Được Những Gì Để Cả Thế Giới Thán Phục?
Bill Gates Là Ai? Ông Đã Làm Được Những Gì Để Cả Thế Giới Thán Phục?

여기에서 Bill Gates와 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

채널 연락처 정보

일부 관련 채널

Bill Gates에 총 148개의 댓글이 있습니다

 • 92 개의 댓글이 훌륭합니다
 • 513 훌륭한 댓글
 • 일반 댓글 128개
 • 나쁜 댓글 181개
 • 68 매우 나쁜 댓글

Bill Gates 주제 게시물 읽기를 마쳤습니다.이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

더 많은 관련 기사 보기: 새로 업데이트된 Bill Gates에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

기사의 출처: nhakhoasunsmile.com

여기에서 동일한 주제에 대한 더 많은 기사 보기: https://bentrekhoinghiep.com/youtube/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *